Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Počet firiem: 173
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36709361: 3 Dent s r.o.
35961716: AJC MED, s.r.o.
36683141: ALERGIA, s.r.o.
36285137: Alergo N+N, s.r.o.
36109746: Andrea Streďanská - ADOS LUAN, AGENTÚRA DOM. OŠ. STAROSTLIVOSTI
36784851: ANMI, s.r.o.
35924985: BEA MED s.r.o.
42052742: BONSAI, n.o.
42121442: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany
36708151: DELEC, s.r.o.
35941103: DENT - PED, s.r.o.
34015434: Detský domov Topoľčany
36567167: DIAGYN SÍLEŠ, s.r.o.
00357995: Domov sociálnych služieb Horné Obdokovce
00356891: Domov sociálnych služieb Kovarce
31825796: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom Topoľčany
42045380: Erika Jamborová
37855140: FOND DELFÍN - Fond rodičov a priateľov bezbariérového detského integrač.centra, n.f.
42119391: "HARMÓNIA", Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
36839141: HBG-system, s.r.o.